top of page

Giyotin - Pivot Sistem

GİYOTİN
Yukarı-aşağı yönde hareket ederek açılan yani düşey sürme pencere tipine “giyotin” adı verilir. Adının aksine oldukça güvenli ve modern aksesuarlar ile kullanımı çok rahattır.
Tarihi yapılarda sıkça rastlanmasının yansıra, mimari üslup gereği yeni binalarda da giyotin pencereler kullanılabilmektedir. Ülkemizde olduğu kadar Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de oldukça yaygın ve şık bir pencere tipidir.

PİVOT SİSTEMLER            

Modern yapı sektörünün pencere sistemlerine yansıması ile gelişen pivot pencere, menteşeler yardımı ile 360 derece kanat hareketine sahip olan sistemlerdir. Pivot sistemler, dikey ve yatay sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yatay ve düşey pivot kanatların panoramik boyutların uygulanabildiği esnek oda havalandırmasına uygun akıllı açılma türüdür. 

bottom of page